TEDxKlongToei เป็นโครงการเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมจัดงานที่ต้องการจะแบ่งปันความคิด เรื่องราวดี ๆ ในรูปแบบของการเล่าเรื่องบนเวที ให้เกิดการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ของ TED

 

รูปแบบงานจะจัดขึ้นแบบเรียบง่าย ลดข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานของ TEDxKlongToei ให้มากที่สุด ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน เพียงแค่กรอกใบสมัครและรอการคัดเลือก ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบัตรเข้างาน 

 

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมงาน นำไปใช้ต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

 

ผู้สนใจกรุณากรอกข้อมูลและส่งใบสมัครเข้าร่วมงานได้ที่